ข้อสรุปจากการเข้าฟังสัมนา “High Performance Organization and its View on IT”


วันนี้ได้ไปฟังการบรรยายเรื่อง “High Performance Organization and its View on IT” โดย ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ ได้ข้อคิดที่ดีและดีมากๆ มาหลายเรื่อง เลยอยากจะนำมาแบ่งปันกันบ้างครับ น่าเสียดายที่จดจำและเข้าใจได้ไม่หมด ไม่ครบถ้วนเท่าไรนัก จึงต้องขออภัยในความผิดพลาดและขอรับผิดชอบในเรื่องนี้ไว้ ณ ที่นี้ครับ

เรื่องที่เกี่ยวกับองค์กร
องค์กร (Organisation) ประกอบด้วย
1. แผนกลยุทธ์ (Strategy) ซึ่งจะต้องชัดเจน เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง และจะต้องบอกกล่าวให้กับพนักงานเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย ในหัวข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ดังนี้
            มีชาย 3 คนกำลังขุดดินและขนหินอยู่ เมื่อมีคนเข้าไปถาม ชายคนที่ 1 ตอบว่า “กำลังขุดดินขนหินอยู่ไม่เห็นหรือ” ชายคนที่ 2 ตอบว่า “กำลังขุดดินและขนหินไปสร้างปราสาท” ส่วนชายคนที่ 3 ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า “กำลังสร้างปราสาทที่สวยที่สุดในโลกอยู่” เห็นไหมครับ ต่อให้แผนกลยุทธ์ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมแค่ไหน แต่ถ้าไม่บอกให้พนักงานในระดับล่างรู้และเข้าใจ ก็จะเหมือนกับชายคนที่ 1 และ 2 ซึ่งองค์กรลักษณะนี้อาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ก็ไม่มาก หรืออาจจะแค่ประคองตัวอยู่รอดไปวันๆได้ แต่ถ้ามีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมและมีการอธิบายให้พนักงานเข้าใจ ก็จะได้พนักงานแบบชายคนที่ 3 คิดดูสิครับว่าองค์กรที่มี ชายคนที่ 1 หรือ 2 อยู่มากๆ กับองค์กรที่มีชายคนที่ 3 อยู่มากๆ องค์กรไหนจะเจริญเติบโตมากกว่ากัน
2. กระบวนการในการปฏิบัติงาน (Process) จำต้องกำหนดกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกๆคนในองค์กร ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และกระบวนการในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และความเหมาะสม ไม่ใช่เคยทำมาอย่างไรเมื่อ 20-30 ปีก่อน ปัจจุบันก็ยังคงทำอย่างนั้น
3. เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้กิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดศักยภาพที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
4. คน (People) จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้สำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ในเรื่องของคนนี้ เฉพาะคนทางดานไอที จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน 2 ด้าน คือเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง แต่อีกด้านหนึ่งจะต้องมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนไอทีได้ด้วย มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆทีมีประโยชน์มาใช้ในองค์กร

เรื่องที่เกี่ยวกับความสำเร็จของบุคคล
จากผลการวิจัยของ ดร. เดวิด แมคคลีแลนด์ พบว่า “ผลสำเร็จทางการศึกษาไม่ได้ประกันว่าคนๆนั้นจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน” ฟังดูน่าตกใจ แต่มันก็เป็นจริงเหมือนกันนะ

แล้วถ้าอย่างนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จมีอะไรบ้าง? ดร.นิธินาถบอกว่า ปัจจัยที่จะทำให้คนๆนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีดังนี้
1. มีภาวะผู้นำ
2. มีความสามารถในการตัดสินใจ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
และ 5. สำคัญที่สุดคือ “สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี”

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสำเร็จของบริษัทชั้นนำใน “Fortune 500” ที่มีวิธีปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันและทำกันจนเป็นวินัยฝังลงไปในสายเลือดขององค์กรเลยก็คือ การสร้างผู้นำอย่างไม่ขาดตอน การสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นคราวละมากๆ การบริหารจัดการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคน การจัดการด้านข้อมูลให้มีความคล่องตัว และการใช้เทคโนโลยี “Technology Enablement” ไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีมาใช้เฉยๆ แต่นำเทคโนโลยีมาใช้และทำให้มัน “Enablement” คือเป็นปัจจัยส่วนหนื่งที่จะช่วยในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จได้

จากบทสรุปนี้ หวังว่าคงเปิดมุมมองและขยายแนวความคิดใหม่ๆให้สำหรับผู้อ่านได้บ้างตามสมควรนะครับ

7 ตุลาคม 2552

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การบริหารจัดการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ข้อสรุปจากการเข้าฟังสัมนา “High Performance Organization and its View on IT”

  1. Nuchit พูดว่า:

    เยี่ยมขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s